สุขภาพกับเพลง 4 ต.ค. 52

ป้ายกำกับ :
วันที่ออกอากาศ: 
4 ต.ค. 52

รายการสุขภาพกับเพลง ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

สถานีวิทยุชุมชนคนบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา FM 94.25 MHz

วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ โรคที่มากับน้ำท่วม โรคตาแดง โรงผิวหนัง ตอบปัญหาสุขภาพ ฯลฯ

ดำเนินรายการโดย คุณวัฒนา  สาระขวัญ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 

ช่วงที่ ๑ : โรคตาแดง

ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ช่วงที่ ๒ : โรคตาแดง สาเหตุ อาการ และอันตราย
ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ช่วงที่ ๓ : โรคตาแดง การป้องกันการติดต่อ
ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ช่วงที่ ๔ : โรคผิวหนังที่มากับน้ำ โรคตาแดง การดูแลเมื่อป่วย
ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ช่วงที่ ๕ : การรักษาสุขภาพฟัน โรคอุจจาระร่วง
ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ช่วงที่ ๖ : อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างน้ำท่วม
ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ช่วงที่ ๗ : อาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์
ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ช่วงที่ ๘ : อาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ( ต่อ ) การเลี้ยงลูกด้วยนม ปัญหาโรคกระเพาะ
ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง


ช่วงตอบปัญหาจากทางบ้าน ปัญหาสุขภาพฟันปัญหาการใช้สมุนไพรให้ถูกวิธีเก็บตกบรรยากาศหลังไมค์