พระธรรมเทศนา ธรรมคุณกถา โอปนยิโก

ป้ายกำกับ :
วันที่ออกอากาศ: 
20 สิงหาคม 52

ธรรมะ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพ เพราะสุขภาพนั้น หมายรวมทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ใจที่ผ่องใส คือใจที่มีธรรมะ ดังนั้นเราท่านทั้งหลาย ควรน้อมนำธรรมะมาใส่ตัว ดังพระธรรมคุณกถาเทศนากัณฑ์นี้

แสดงโดย พระมหานัธนิติ สุมโน วัดใหญ่ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันพระ