สธ. เผยจ.พระนครศรีอยุธยา มีคนเจ็บจากอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาลแทนบ้านกว่า 80 ราย

No replies
webmaster
webmaster's picture
Offline
Joined: 09/30/2009

 
สาธารณสุข เผยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพิ่มกำลังแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ 2 เท่าตัว ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เสริมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประกบกับแพทย์ฝึกหัดรับมือผู้ป่วยฉุกเฉิน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 วันมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 343 ราย ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 82 ราย

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจ.พระนครศรีอยุธยา ได้เกิดอุบัติเหตุบนถนนสายอยุธยา-อ่างทองใน เป็นรถปิคอัพชนกัน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและเสียชีวิตหลายราย จากข้อมูลศูนย์กู้ชีพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2553 มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั้งหมด 343 ราย ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 82 ราย เสียชีวิต 7 ราย ทีมกู้ชีพฉุกเฉินออกปฏิบัติการรับผู้บาดเจ็บ 10 ครั้ง สำหรับอุบัติเหตุรถปิกอัพชนกันในครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุหมู่ที่ร้ายแรงมาก มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 3 ราย และเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 2 ราย ที่เหลือ 9 รายส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยหนัก มีอาการทางสมอง 3 ราย ไม่รู้สึกตัวต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 2 ราย เลือดออกในช่องท้อง 1 ราย และกระดูกหัก 3 รายขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด

 

นายแพทย์ไพจิตร์ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ พบว่าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีการเตรียมความพร้อมทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรและการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะนี้ยังไม่มีปัญหาใดๆ โดยมีการเพิ่มแพทย์ พยาบาล อยู่เวรมากกว่าปกติ 2 เท่าตัว เพื่อรับมืออย่างเต็มที่ เนื่องจากโรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริจาคเงินเพื่อให้โรงพยาบาลจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นและมีราคาแพง ซึ่งโรงพยาบาลได้นำมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยได้ปรับโฉมการให้บริการเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับบริการที่พึงพอใจและ การรักษาพยาบาลที่ปลอดภัยมากที่สุด

นายแพทย์ไพจิตร์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการให้บริการผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล แม้ว่าผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวจะมีมากจนเตียงไม่พอ ต้องนอนตามระเบียง แต่ก็มีการปรับสภาพเพื่อรองรับผู้ป่วยหนักให้ได้รับการรักษาที่ปลอดภัย เช่น ได้จัดหอผู้ป่วยหนักที่หายใจด้วยตัวเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และหอผู้ป่วยหนักสำหรับเด็กและทารกแรกเกิด เป็นต้น ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลจะขาดอัตรากำลังทั้งศัลยแพทย์ สูติแพทย์ และพยาบาล แต่ก็ยังปฏิบัติงานเต็มที่ ซึ่งคงจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนี้ต่อไป

ทางด้านนายแพทย์วีระพล ธีระพันธ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุสงกรานต์ ได้จัดกำลังในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยใน เสริมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประกบกับแพทย์ฝึกหัดในการดูแลห้องฉุกเฉิน ร่วมประสานงานกับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมวอร์รูมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกวัน เน้นการป้องกันอุบัติเหตุในระยะยาวเนื่องจากจ.พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัด ท่องเที่ยว ไม่ใช่ป้องกันเฉพาะในช่วงสงกรานต์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเมาแล้วขับ และการขับรถด้วยความคึกคะนอง

********************* 17 เมษายน 2553

แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
ผู้จัดทำ.... ฝ่าย ข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ
[17/ม.ย/2553]

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา