ให้อัปโหลดรูปขึ้นกระดานสนทนาได้แล้ว

No replies
webmaster
webmaster's picture
Offline
Joined: 09/30/2009

สมาชิกสามารถอัปโหลดรูปขึ้นกระดานสนทนาได้แล้ว ดังกระทู้นี้เป็นตัวอย่างครับ
ใต้กล่องข้อความ ( Body ) จะมี "อัปโหลดรูปภาพ" อยู่ด้วย สามารถอัปโหลดภาพไม่เกิน 100K และถ้าสัดส่วนของภาพเกินกว่า 590x1200 pixels ระบบจะลดขนาดให้เอง

posted by mahaoath