ส่งไม่ถึง หรือส่งไม่เป็น ก็ไม่รู้ ?

1 reply [Last post]
jing
jing's picture
Offline
Joined: 10/06/2009

มีเรื่อง สื่อสุขภาพ อีกเรื่องน่ะค่ะ สงสัยไม่ได้รับทาง E-mail(ส่งมาพร้อมกับ สื่อท้องถิ่น)จะขอส่งใหม่ ดูว่า...น่าจะมีประโยชน์ ..มั้ง ?!

webmaster
webmaster's picture
Offline
Joined: 09/30/2009

ได้รับสไลด์ที่ส่งมาใหม่แล้วครับ เย็น ๆ จะนำขึ้นเว็บให้ แต่ถ้าเน็ตที่สำนักงานไม่แย่นักอาจจะเร็วกว่านั้นครับ