สุขภาพกับเพลง

สุขภาพกับเพลง ตอนเสน่ห์ข้าวกล้อง

ป้ายกำกับ :
วันที่ออกอากาศ: 
25 ต.ค. 52

 

รายการสุขภาพกับเพลงออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนคนบ้านใหม่ ทุกวันอาทิตย์ ทาง FM 94.25 MHz

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยากรรับเชิญ คุณนพสิทธิ์  ปรางธีรประสิทธ์ งานหลักประกันสุขภาพ ร.พ.พระนครศรีอยุธยา มาให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการบริโภคข้าวกล้อง ดำเนินรายการโดย DJ จิ๋ง เนาวรัตน์ เช่นเคย

ตอนที่ ๑

      ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ตอนที่ ๒

     ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ภาพบรรยากาศหลังไมค์

สุขภาพกับเพลง ตอน สุขภาพฟัน

ป้ายกำกับ :
วันที่ออกอากาศ: 
18 ต.ค. 52

รายการสุขภาพกับเพลงออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนคนบ้านใหม่ ทุกวันอาทิตย์ ทาง FM 94.25 MHz

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยากรรับเชิญ ทันตแพทย์หญิงบุญพร้อม ไพรงาม ( คุณหมอหมวย ) ทันตแพทย์จาก ร.พ.บางปะหัน ได้มาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสุขภาพฟัน ดำเนินรายการโดย DJ จิ๋ง เนาวรัตน์ เช่นเคย

ตอนที่ ๑

     ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ตอนที่ ๒

     ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

เก็บตกหลังไมค์ ช่วงคุณหมอตอบปัญหาทางโทรศัพท์

สุขภาพกับเพลง ตอน คุณรู้จักบัตรทองสมาร์ทการ์ดหรือยัง ?

ป้ายกำกับ :
วันที่ออกอากาศ: 
11 ต.ค. 52

รายการสุขภาพกับเพลงออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนคนบ้านใหม่ ทุกวันอาทิตย์ ทาง FM 94.25 MHz

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยากรรับเชิญ คุณนพสิทธิ์  ปรางธีรประสิทธ์ งานหลักประกันสุขภาพ ร.พ.พระนครศรีอยุธยา ได้มาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับบัตรทองสมาร์ทการ์ด หรือ การระบุสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลด้วยสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าลงในบัตรประชาชนประเภทสมาร์ทการ์ด ดำเนินรายการโดย DJ จิ๋ง เนาวรัตน์ เช่นเคย

ตอนที่ ๑

    ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ตอนที่ ๒

     ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

 

คุณนพสิทธิ์  ปรางธีรประสิทธิ์ ตอบปัญหาหลังไมค์

สุขภาพกับเพลง 4 ต.ค. 52

ป้ายกำกับ :
วันที่ออกอากาศ: 
4 ต.ค. 52

รายการสุขภาพกับเพลง ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

สถานีวิทยุชุมชนคนบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา FM 94.25 MHz

วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ โรคที่มากับน้ำท่วม โรคตาแดง โรงผิวหนัง ตอบปัญหาสุขภาพ ฯลฯ

ดำเนินรายการโดย คุณวัฒนา  สาระขวัญ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 

ช่วงที่ ๑ : โรคตาแดง

ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ช่วงที่ ๒ : โรคตาแดง สาเหตุ อาการ และอันตราย
ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ช่วงที่ ๓ : โรคตาแดง การป้องกันการติดต่อ
ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ช่วงที่ ๔ : โรคผิวหนังที่มากับน้ำ โรคตาแดง การดูแลเมื่อป่วย
ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ช่วงที่ ๕ : การรักษาสุขภาพฟัน โรคอุจจาระร่วง
ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ช่วงที่ ๖ : อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างน้ำท่วม
ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ช่วงที่ ๗ : อาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์
ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง

ช่วงที่ ๘ : อาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ( ต่อ ) การเลี้ยงลูกด้วยนม ปัญหาโรคกระเพาะ
ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟัง


ช่วงตอบปัญหาจากทางบ้าน ปัญหาสุขภาพฟันปัญหาการใช้สมุนไพรให้ถูกวิธีเก็บตกบรรยากาศหลังไมค์


Syndicate content