ฟรี

21 ตุลาคม ทำฟันฟรีทั่วประเทศ

ป้ายกำกับ :
21 ตุลาคม ทำฟันฟรีทั่วประเทศ

สาธารณสุขร่วมมือกับมูลนิธิ พอ.สว.และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์โรคในช่องปากฟรี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2552 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า โดย สธ.ให้ ร.พ.ในสังกัดทั่วประเทศกว่า 1,800 แห่ง เปิดบริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อูดฟัน เคลือบหลุมร่องฟันฟรีตลอดวัน เผยผลสำรวจล่าสุดพบเด็กกลุ่มอายุ 15 ปีฟันผุมีสาเหตุมาจากดื่มน้ำอัดลมทุกวันเพิ่มมากกว่าเด็กวัย 12 ปีถึง 1 เท่าตัว

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดรณรงค์ตรวจรักษาโรคในช่องปากให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกอาชีพฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในส่วนของ สธ.ได้ให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศที่มีกว่า 1,800 แห่ง ได้แก่ ร.พ.ศูนย์ ร.พ.ทั่วไป ร.พ.ชุมชน และร.พ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนและเคลือบหลุมร่องฟันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดวันที่ 21 ตุลาคมตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

แหล่งข่าว กระทรวงสาธารณสุข

เชิญลงทะเบียนทำรากฟันเทียม ฟรี !!

ป้ายกำกับ :
เชิญลงทะเบียนทำรากฟันเทียม ฟรี !!

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ขอเชิญทุกท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับรากฟัน ไปลงทะเบียน เพื่อรับบริการทำรากฟันเทียม ได้ที่โรงพยาบาล ๘๕ แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลประจำจังหวัดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 76 แห่งทั่วประเทศ ร.พ.ศิริราช ร.พ.ตำรวจ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ หรือสมัครที่สถาบันทันตกรรม ใกล้ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5884005-8 ต่อ 103 รับไม่จำกัดจำนวน

การให้บริกาทำรากฟันเทียม ฟรี ครั้งนี้เนื่องมาจากวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตสาธารณสุขไทย ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และคณทันตแพทยศาสตร์ 6 มหาวิทยาลัย จัดโครงการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทั่วไป และบริการฝังรากฟันเทียมฟรี แก่ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งดำเนินการระหว่างพ.ศ. 2551-2554 เป้าหมาย 10,000 ราย ซึ่งหลังใส่แล้วมีปัญหาเช่นฟันหลวม หลุดง่าย ใช้เคี้ยวอาหารไม่ได้ การฝังรากฟันเทียมนี้ จะช่วยยึดฟันเทียมให้แน่นช่วยในการเคี้ยวบดอาหารได้ดีขึ้น

อนึ่ง การฝังรากฟันเทียม เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ต้องทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านมาประชาชนเข้าถึงบริการนี้น้อย เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงถึงรากละ 50,000-120,000 บาท เพราะต้องนำเข้ารากฟันเทียมจากต่างประเทศ มูลค่าการนำเข้า ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี สำหรับโครงการรากฟันเทียมฯที่ใช้ในโครงการนี้ ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คุณภาพดีเทียบเท่ามาตรฐานยุโรป โดยจะใส่ให้คนละ 2 ราก

ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้ารับการฝังรากฟันเทียม จะต้องไม่มีโรคประจำตัวที่สำคัญคือ โรคหัวใจ เบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ ความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้ควบคุม โดยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ใช้เวลาผ่าตัดนาน 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะทิ้งเวลาเพื่อให้กระดูกยึดเกาะที่รากฟันเทียม ใช้เวลา 4 เดือน จากนั้นจึงจะทำการยึดฟันปลอมลงบนรากฟันเทียมอีกชั้นหนึ่ง

 

แหล่งข่าว -- กระทรวงสาธารณสุข ภาพประกอบ -- อินเทอร์เน็ต

 

~~สำหรับชาวพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๕ ยังคงมีบริการฟรีอยู่ ต้องไปลงชื่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ร.พ.เก่า - เจ้าพรหม) ในเวลาราชการ ที่งานทันตกรรม - อัปเดทข่าวล่าสุด ๑๗ ส.ค. ๕๕~~

Syndicate content