กิจกรรม

กิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายสุขภาพดีศรีอยุธยา

ป้ายกำกับ :
กิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายสุขภาพดีศรีอยุธยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพได้จัดให้มีการเปิดตัวเครือข่ายสุขภาพ ดีศรีอยุธยา นำโดยกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดตรงกับวันพ่อแห่งชาติ จัด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ความร่วมมือจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดใหญ่ชัยมงคล ฯลฯ

ในงานได้มีการเปิดตัวนักสื่อสารสุขภาพจังหวัดพระ นครศรีอยุธยา มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ นิทรรศการเกี่ยวกับยาต่าง ๆ โรคความดันโลหิตสูง โรคเพศสัมพันธ์ สารเสพติด พร้อมด้วยเอกสารเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ แจกถุงยางอนามัยด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ blog ของเครือข่ายสุขภาพดีศรีอยุธยา

Syndicate content